I week – enden kommer flg heste til start i Frankrig:

på Enghien den 15. ds GRAND ART , KASSIDY KID og måaske GIANT DESIGN og den 16. ds kommer KISS WOOD til start enten i La Capelle eller Lignieres en Berry. Herom senere når startlisterne foreligge.