NewYear

Nu vor det gamle år går på hæld er det tid til at gøre en lille status. Stald Rita har i året opnået 28 sejre, det største nogensinde. Indtjeningen i ind-og udland nåede ca kr 950.000 heraf kr 380.000 på vores nye franske heste og her skal der rettes en særlig tak til vores finsk-svensk-franske træner JARMO NISKANEN for en god indsats, som siden starten af juni iår har arbejdet først med 1 hest og siden september er der kommet yderligere 2 til. Udover dem som allerede er nævnt ved årets sidste sejr skal det store arbejde nævnes, som formanden for Fyns Væddeløbsbane Jørn Borch har udført i forsøg på at redde Dansk Hestevæddeløb. Utrætteligt i telefonen, til møder overalt i landet, åbnet sit hjem o.s.v. Hvilken støtte har han fået fra DTC og DH ?  Ja fra DTC er der som det fremmeste kommet en meddelelse om dagens situation, sign et medlem af bestyrelsen. Fra DH er der fremsendt en venlig orientering meget lig den af DTC fremsendte. Efter sigende arbejdes der på en udtræden af spil på heste til et selvstændigt selskab. 2015 er reddet og vort inderligste håb og ønsker går på en redning af sporten.

TRAVDANMARK ønskes et rigtig Godt Nytår 2015.