På den nylig afholdte auktion i DEAVILLE, Frankrig er det lykkedes os at købe 2 nye heste. 2 franske 2 åringer, som vores træner JARMO NISKANEN varmt har anbefalet.

DARLING JET e. QUAKET JET og QUININE JET, en hoppe, som snart forventes i et kvalifikationsløb. Stammen er iorden.   LOVE YOU og GOETMALS WOOD, som henhv. farfar og morfar.

DIAMOND JET også e. QUAKER JET og MAZARINA,  i øvrigt samme farfar og morfar som DARLIN JET. Moren har  flere afkom med indtjening på op til € 200.000 og tider på 1.12 og 1.13.

Længere tilbage finder vi for begge heste Cocktail Jet og And Arifant. Så stammerne fejler ikke noget.

Priserne er været meget moderate og måske har vi gjort et fund.