En begyndelse kunne være at slå Sportssekretariatet, DTC og Dansk Hestesport sammen til Én bestyrelse, Én administration og Én direktion.

Vi kan ikke opretholde så mange organer og samtidig lukke baner. Alle må holde for samtidig må HELT NYE folk i bestyrelsen arbejde hårdt for at genskabe Travsportens økonomi. Der må for guds skyld ikke være gengangere, som indtil nu kun har udvist passivitet

Er der tænkt på det store arbejde landets ponyklubber udfører.  Disse klubber dør ud og det sociale sammenhold forsvinder.

En opfordring til alle må være: Ingen mudderkastning eller personangreb. Nu skal der arbejdes tiden er knap.