Forsidefoto af  hoppen ENADORA e. Cocktail Jet e. Quelle Fusée.

Tekstfoto er af hingsten EMERALD HEART e.. Niky e. Quelle voie Lactee.

Når begge heste er kørt til og har startet første gang, så kommer de  til salg.